شعار سال
شنبه 18 آذر 1402

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر با موسسه خیریه و مردم نهاد" باران مهر لیان" در قالب اعطای مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای و صدور گواهینامه مهارت برای افراد دارای معلولیت این نهاد و همچنین واگذاری فضای آموزشی کارگاهی در راستای کمک به اشتغال این عزیزان همکاری می نماید.

لیست اخبار صفحه :1
    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب