شعار سال
شنبه 18 آذر 1402
لیست اخبار صفحه :1
وبینار کشوری پرورش ماهی درقفس

وبینار کشوری پرورش ماهی درقفس

وبینار کشوری پرورش ماهی درقفس مدرس مهندس علی یوسفی زمان برگزاری یکشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۰ صبح لینک ورود به وبینار://Panel.eskill.ir/join/9m85g1zgfw

تنظیمات قالب